top of page

Anbefalet litteratur

Viden om neurodiversitet

Her finder du vores anbefalinger til god litteratur om autisme og anden neurodivergens. Listen opdateres løbende

BØGER

Chapman, R. (2023). Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism (1st ed.). Pluto Press.

En bog der beskæftiger sig med de strukturelle barrierer for neurodivergent trivsel der faciliteres af en kapitalistisk samfundstruktur. Skrevet af en neurodivergent filosof og assistant professor i Critical Neurodiversity Studies ved Durham University i England. 

Price, D. (2022). Unmasking autism : the power of embracing our hidden neurodiversity. Monoray.

En virkelig god bog om autistisk maskering, advocacy og identitet skrevet af en queer autistisk professor i socialpsykologi. 

Skoglund, L. Borg. (2021). ADHD hos piger og kvinder : fra dygtig pige til udbrændt kvinde. (1. udgave.). Pressto.

En grundbog i ADHD hos piger og kvinder, og hvorledes det adskiller sig fra den mere velkendte præsentation hos mænd og drenge, samt hvad det betyder for kvindernes udfordringer og muligheder. Skrevet af en svensk kvindelig ADHDer og overlæge i almen medicin og psykiatri.  En rigtig god ressource til både fagfolk og kvindelige ADHDere. 

Walker, N. (2021). Neuroqueer heresies : notes on the neurodiversity paradigm, autistic empowerment, and postnormal possibilities (1st ed.). Autonomous Press.

En rigtig god indføring i neurodiversitetsparadigmet, skrevet så de fleste kan følge med af en autistisk professor i psykologi. 

VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Disse er primært tænkt som kilder og referencer til fagfolk, men hvis man godt kan lide at læse i akademisk sprog vil de også være interessante for andre der gerne vil dykke ned i den videnskabelige litteratur omkring neurodiversitet. 

 

(Desværre er videnskabelige artikler ikke altid gratis tilgængelige, så nogle af disse vil kun kunne tilgås gennem f.eks. universiteters adgangsportaler.) 

Botha, M., & Frost, D. M. (2020). Extending the Minority Stress Model to Understand Mental Health Problems Experienced by the Autistic Population. Society and Mental Health, 10(1), 20–34. https://doi.org/10.1177/2156869318804297

En vigtig og ofte citeret artikel, der illustrerer hvorledes man kan forstå autisters udfordringer med psykiske lidelser (såsom depression og angst) som et udtryk for minoritetsstress som følge af et samfund, der stigmatiserer og diskriminerer mod autister. 

Mantzalas, J., Richdale, A. L., Adikari, A., Lowe, J., & Dissanayake, C. (2022). What Is Autistic Burnout? A Thematic Analysis of Posts on Two Online Platforms. Autism in Adulthood, 4(1), 52–65. https://doi.org/10.1089/aut.2021.0021

En af de få artikler der findes om autistisk burnout, hvorledes det kan karakteriseres og hvad der forårsager det. Primærforfatteren er forælder til autistiske børn, og der er to autistiske researchere på teamet der har skrevet artiklen. 

Milton, D. E. M. (2012). On the ontological status of autism: the “double empathy problem.” Disability & Society, 27(6), 883–887. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.710008

Den originale artikel der beskriver det efterhånden velkendte double empathy problem; det fænomen at kommunikationsproblemer mellem autister og neurotypiske ikke skyldes en fejl ved autisters sociale evner, men at både autister og neurotypiske er udfordret af at skulle kommunikere på tværs af neurotyper. Skrevet af en autistisk forsker, der dog på skrivetidspunktet endnu ikke var identificeret som autist. 

Pellicano, E., & Houting, J. (2022). Annual Research Review: Shifting from ‘normal science’ to neurodiversity in autism science. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 63(4), 381–396. https://doi.org/10.1111/jcpp.13534

Fantastisk introduktion til neurodiversitets paradigmet ifht. til autismeforskning og -forståelse. Must read for fagfolk der beskæftiger sig med autisme. En af forfatterne, Jac den Houting, er selv autist og forsker. 

Shaw, S. C., Carravallah, L., Johnson, M., O’Sullivan, J., Chown, N., Neilson, S., & Doherty, M. (2023). Barriers to healthcare and a ‘triple empathy problem’ may lead to adverse outcomes for autistic adults: A qualitative study. Autism : The International Journal of Research and Practice. https://doi.org/10.1177/13623613231205629

Artikel skrevet af et team af autistiske læger, der undersøger de praktiske og strukturelle barrierer der kan forhindre at autister har mulighed for at få hjælp i sundhedsvæsnet. Et must-read for sundhedspersonale der møder autister i deres praksis!

bottom of page