top of page

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder ud fra et neuroaffirming perspektiv med at støtte neurodivergente mennesker i at finde trivsel på deres egne betingelser

Det gør vi ved at formidle viden om neurodiversitet gennem bl.a. foredrag & workshops for virksomheder & institutioner, og ved at yde direkte støtte til neurodivergente mennesker og deres familier gennem mentoring,
samtaler og andre aktiviteter

Læs mere om hvad neurodiversitet og neuroaffirming betyder HER

Perspektiv

Vi er særligt interesserede i samfundskritiske vinkler på neurodivergente livsoplevelser og i hvorledes man kan facilitere ægte inklusive fællesskaber for at understøtte neurodivergent trivsel.

Logo_02_3000.png

Individuel støtte

Mentoring & samtaler

Samtaleforløb for neurodivergente (f.eks. autister og ADHDere) og pårørende til neurodivergente med henblik på at få neuroaffirming viden og støtte til at finde sin vej i livet og trives som neurodivergent. 

Organisationer & grupper

Foredrag & workshops

Vi laver foredrag og workshops for virksomheder, institutioner og private om autisme og anden neurodivergens. Vores mål er at udbrede neuroaffimring viden og støtte neurodivergentes muligheder for trivsel og deltagelse i  fællesskaber. 

bottom of page