top of page

Mentoring & samtaler

Uanset hvornår i livet man opdager sin neurotype er der mange udfordringer forbundet med at tilhøre en neurominoritet eller være en familie hvor en eller flere medlemmer er en anden neurotype end flertallet i samfundet.

 

Det er et stort og komplekst arbejde at lære om sin neurotype, afdække sine egne og sine børns behov og endelig finde ud af hvordan man bedst imødekommer dem i et samfund som ofte er fuld af fordomme, krav og forventninger, der ikke er forenelige med neurodivergent trivsel. Samtaler med en mentor og sparringspartner kan hjælpe med dette. 

Afhængig af hvor du/I er i jeres process kan vi tale om alt lige fra forskellige aspekter af autisme og neurodivergens, systemstress, skole/uddannelse, familieliv, systemiske barrierer, maskering, det neurodivergente nervesystem eller hvad der nu er brug for.

 

Mentoring og sparring er ikke det samme som psykologsamtaler. Hvis du er i krise og har brug for egentlig psykologhjælp kan vi anbefale en psykolog vi kender, der har en neuroaffirming praksis. 

Hvem skal jeg tale med?

Catrine, autist & rådgiver

Catrine er selv autist, samt gift med en autist og mor til to autister, og arbejder med formidling af emner der har at gøre med autisme og neurodiversitet.

 

Hun er desuden psykologistuderende ved Københavns Universitet, med henblik på at blive praktiserende autistisk psykolog.

 

Catrine tilbyder samtaler og mentoring forløb til familier og neurodivergente der ønsker sig sparring og støtte til at skabe et liv, der virker for dem på deres egne betingelser.

Cat_portrait.png

For neurodivergente & pårørende

Hvem er målgruppen?

Mentoring og samtaleforløb henvender sig til neurodivergente teens og voksne der gerne vil have neuro-affirming støtte til at skabe trivsel for sig selv og evt. deres familie. Du er naturligvis velkommen, uanset om du har fået en diagnose gennem psykiatrien, er selvdiagnosticeret eller bare overvejer, om du måske er neurodivergent. Hvis du har et neurodivergent barn under 18, der har behov for samtaler, henviser vi som udgangspunkt til en dygtig og neuroaffirming psykolog, der har stor erfaring med neurodivergente børn og unge. 

 

Neurotypiske forældre/søskende/bedsteforældre/partnere til neurodivergente personer er også meget velkommen til samtaler. Her er fokus på, hvordan det er at stå i grænselandet mellem neurodivergens og det neurotypiske samfund, og hvordan man bedst kan støtte den eller de neurodivergente mennesker i ens liv, samtidig med at man understøtter sin egen trivsel. Man kan tale om alt – der er ingen dumme spørgsmål!

Online samtaleforløb

Det praktiske

Hvem deltager?

Som udgangspunkt dig og din mentor, Det er også muligt at aftale samtaler hvor flere personer deltager, f.eks. forældre eller partner. 

 

Hvor lang tid tager det?

En samtale varer 50 mins. Det er muligt at aftale dobbelt-sessioner af 100 mins varighed. 

 

Hvor foregår det?

Alle samtaler foregår over Zoom. Du kan læse mere HER om, hvorfor vores aktiviteter mest foregår online. 

Når vi taler sammen anbefaler vi at du sidder i et stille rum hvor du ikke bliver forstyrret af andre. Du skal bruge en computer med webcam og mikrofon (f.eks. mikrofon indbygget i et headset). 

 

Hvornår og hvor mange gange?

Det kommer an på hvad der giver mening for dig. Måske er det nok med en enkelt samtale, eller måske har du brug for flere. Det aftaler du sammen med din mentor.  Vi aftaler et tidspunkt eller tidspunkter der giver mening for din hverdag.

Hvad koster det?

Som udgangspunkt koster en samtale 750 kr for 50 mins, 1500 for en dobbelt session på 100 mins.

 

Hvis du er presset økonomisk, så skriv det i din henvendelse. Vi har et begrænset antal pladser der er forbeholdt mennesker med begrænset økonomi, da vi ved økonomi ofte kan være en udfordring for neurodivergente i det neurotypiske samfund, hvilket desværre betyder at støtte bliver utilgængeligt for mange, der har brug for det. Det vil vi gerne gøre vores til at modvirke. Læs om vores holdning til ØKONOMISK TILGÆNGELIGHED her

 

Tilmelding

Hvis du ønsker mentoring eller samtaleforløb, så send en mail til hello@neurokind.dk hvor du skriver lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil have en eller flere samtaler, så vil Catrine kontakte dig og aftale det nærmere forløb. 

Du fremstår som den mest etisk velfunderede og 360 grader empatiske behandler og menneske, jeg i mit lange liv har mødt. Jeg er ikke nogensinde blevet set, rummet og forstået med så stor indsigt og ægte menneskelighed, som du repræsenterer. Jeg vil aldrig glemme dig for den rummelighed, og det store mod som behandler, der ligger i at møde en klient på så menneskelig vis. Hvor ville jeg ønske, at alle i mistrivsel eller en skrøbelig livssituation kunne opleve at blive set og mødt sådan."

Kvindelig autist, 59 år

bottom of page